POSTUP VRÁCENÍ / REKLAMACE / VÝMĚNY ZBOŽÍ

Postup při výměně / vrácení zboží do 30ti dnů:

1) Nepoužité zboží, které bylo zasláno v krabici, nebo bylo zabalené, opět zabalte, případně vložte zpět do krabice.

2) Krabici vhodně zabalte, aby při přepravě nedošlo k jejímu poškození či poškození jejího obsahu. K tomuto účelu nejlépe poslouží obalová fólie, papír, igelitová taška či větší krabice.

3) Zabalené zboží po předchozí domluvě odešlete na naši adresu: VODA CZ s.r.o., Hořenice 45, 551 01  Jaroměř, Česká Republika nebo přineste osobně - opět po předchozí domluvě. V žádném případě neposílejte zboží na dobírku nebo jako balík na poštu! V tomto případě nebude převzato!

4) Pokud požadujete výměnu zboží, vytvořte si prosím novou objednávku s platbou na bankovní účet (čímž si zboží zarezervujete) a do poznámky uveďte, že je to náhrada a číslo Vaší původní objednávky.

5) Jestliže vracíte zboží, které se Vám nehodí (např. špatně jste objednali), zboží je potřeba, po předchozí domluvě, nepoškozené vrátit na adresu provozovny: VODA CZ s.r.o., Hořenice 45, 551 01  Jaroměř. Dopravu hradí objednatel. Cena zboží Vám bude vrácena na účet.

Po přijetí reklamace/výměny provedeme kontrolu zboží a budeme Vás informovat e-mailem o očekávaném termínu vyřízení.

O odeslání nové objednávky budete také informováni e-mailem. V případě, že bude objednávka na výměnu dražší, bude Vám odeslána faktura v ceně rozdílu. Pokud bude levnější, rozdíl Vám bude vrácen na bankovní účet.

V případě, že si budete přát vrátit peníze, uveďte prosím číslo Vašeho bankovního účtu.

Jaké jsou podmínky, aby bylo možné zboží vyměnit nebo vrátit?

1) Zboží je nutné vrátit do 30ti dnů od jeho převzetí.

2) Zboží musí být nepoškozené a schopné dalšího prodeje.

3) Zboží musí být zabaleno do původního obalu (bylo-li v obalu dodáno), který nesmí být znehodnocen.

4) Zboží nesmí být z Vaší strany jakkoli poškozeno nebo znehodnoceno.

Jak postupovat při reklamaci zboží?

Ze všeho nejdříve je nutné si přečíst reklamační řád, ve kterém jsou uvedená veškerá práva a povinnosti jak prodávajícího, tak kupujícího.

Reklamační řád

1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

2. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem dodání zboží.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.

5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost VODA CZ s.r.o. provozující e-shop www.eshop.vodacz.com je oprávněna odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu vyřízení, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).

9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním písemné reklamace na adresu: sitina@vodacz.com, přičemž tato reklamace musí obsahovat slovní popis dané závady, fotodokumentaci, fakturu a potvrzený dodací list.

Postup při reklamaci zboží:

1) Zjistíte-li, že máte zboží poškozené a jedná se o záruční problém, ihned nás kontaktujte na e-mailu: sitina@vodacz.com

2) Mějte připravenou fakturu (číslo faktury) a dodací list (nejlépe ještě fotodokumentaci poškozeného zboží).

3) Bude-li Vám reklamace uznána (budete informováni e-mailem), zboží očistěte a v případě, že to jeho velikost dovoluje, zabalte a zašlete na adresu: VODA CZ s.r.o., Hořenice 45, 551 01  Jaroměř.

4) Po úspěšném vyřešení reklamace budete opět informování a zboží Vám bude vráceno.

V žádném případě neposílejte zboží na dobírku! V tomto případě nebude převzato!

Lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace (případně po dohodě lhůta delší) začíná běžet dnem doručení zboží na pobočku do Hořenic. O všech zásadních aspektech reklamace, jakými je např. zaslání distributorovi na posouzení či vyřízení reklamace, budete opět informováni prostřednictvím e-mailu či telefonicky.