Vsakování

Vsakovací galerie WATGAL slouží k rovnoměrnému vsakování dešťových vod do půdy. Jedná se o systém perforovaných trubek.

Ideální řešení do míst, kde není možné přečištěnou vodu z ČOV / septiků nebo přepad z akumulační nádrže na dešťovou vodu zaústit do vodoteče.

Vsakování

Aktivní filtry