Zemní filtry

Biologické plastové filtry se používají jako dočišťovací stupeň čištění odpadních vod za objekty předčištění, jako usazovací nádrže – septiky. Na filtr se mohou přivádět pouze odpadní splaškové vody z domácnosti (kuchyň, sociální zařízení – WC, koupelna). Do septiku se nezaúsťují vody dešťové, podzemní, drenážní.

Biologické zemní filtry jsou určeny pro umístění mimo komunikace.

Biologický zemní filtr je vyroben z plastových desek PP-c o tloušťce 5 mm, filtrační náplň tvoří štěrkopísky o dvou frakcí a zkrápěcí a odvodní potrubí je z kanalizačních trubek PVC KG.

Zemní filtry

Aktivní filtry