Přípravy na zimu

Zima se blíží. Ranní mráz je již na denním pořádku, a proto si dnes řekneme, co vše je potřeba udělat s Vašimi čerpadly a nádržemi před zimou. Čerpadla ve studnách zpravidla není potřeba zazimovávat, jelikož jsou v dostatečné hloubce a mráz na ně nemůže. To ale neplatí pro výtlačné potrubí, které je potřeba vypustit a předejít tak jeho zničení (jedná-li se o studnu, která není v zimě používána).

  Jak na zazimování čerpadla? 

   • V první řadě je potřeba čerpadlo odpojit od elektřiny (vytažení ze zásuvky

      případně shození jističe).

   • Čerpadlo jednoduše vyndáte z nádrže/studny (čerpadlo nikdy nevytahujte

      za výtlak a už vůbec ne za kabel. Čerpadlo byste měli mít zajištěné

      záchytným provazem nebo takovýmto popruhem, kam navíc můžete

      připevnit také přívodní kabel čerpadla, případně různé sondy na sledování

      hladiny).

   • Odpojíte čerpadlo od systému.

   • Je-li čerpadlo vybaveno vypouštěcí zátkou nebo jiným vypouštěcím

      ventilem, otevřete jej a vypusťte z čerpadla veškerou vodu (ventil nechte

      dále otevřený).

   • Čerpadlo je vhodné opláchnout čistou pitnou vodou.

   • Máte-li doma kompresor, můžete přebytečnou vodu z čerpadla vyfoukat

     stlačeným vzduchem.

   

Takto zazimované čerpadlo již můžete na zimu uskladnit. Doporučujeme čerpadlo uskladnit do nezámrzného prostředí z důvodu, že ne vždy se podaří z čerpadla odstranit na sto procent veškerou vodu.

I malé množství vody by poté mohlo v důsledku mrazu čerpadlo nenávratně poškodit.

Jak na zazimování nádrže? 

• Studny nebo podzemní nádrže není potřeba zazimovávat - zpravidla je voda v takovýchto nádržích

   již v nezámrzné hloubce a není potřeba toto řešit.

• V případě, že je podzemní nádrž v malé hloubce pod terénem, je dobré z ní vodu vyčerpat úplně nebo

   minimálně na hranici nezámrzné hloubky (v ČR obecně v rozmezí 80 - 140 cm pod terénem).

• Jestliže máte u domu nebo chalupy nádrž nadzemní (IBC kontejner nebo sud u okapového svodu),

   je nutné takovéto nádrže vždy vypustit úplně.

• V případě nadzemní nádrže je vhodné ji po vypuštění uklidit mimo venkovní prostředí. Tím ji déle

   uchováte v dobrém stavu.

A co dál?

• V další řadě nesmíte zapomenout na potrubí, které je potřeba vypustit, případně profouknout

   kompresorem (nemáte-li potrubí v nezámrzné hloubce nebo používáte-li přes léto na rozvod vody

   pouze hadici, kterou na zimu uklízíte). A pozor i na zpětné klapky, které Vám budou v potrubí držet vodu.

   Z tohoto důvodu by mělo mít potrubí opatřené zpětnou klapkou i vypouštěcí ventil, který by měl být

   na potrubí ideálně již v nezámrzné hloubce.

• Další věc, na kterou je při zazimování dobré myslet je příslušenství jako například sledování hladiny

   nebo jiné, které s vodou přichází do kontaktu.

• V neposlední řadě bychom mohli zmínit filtrační a revizní šachty. Ty je dobré před zimním obdobím taktéž

   zazimovat, hlavně je zde myšleno jejich vyčištění (např. od spadaného listí).

Závěrem

Mate-li možnost, je dobré před zimou vyčistit

i akumulační nádrž. Na jaře tak budete

moci bez starostí zachytávat hned první deště

a schraňovat si vodu na letní měsíce. Většina

lidí již při zakoupení a montáži řeší,

aby dovnitř nemuseli, a osazují před nádrže

různé filtrační šachty. Takovéto šachty

mívají vyndavací filtrační koše na lehké splaveniny.

Je ale dobré také myslet na písčité splaveniny

ze střech (hlavně u střech s asfaltové šindele)

a v případě sběru dešťové vody

ze zpevněných povrchů jako je chodník okolo domu nebo příjezdová cesta k domu, myslet i na toto. Především tyto písčité splaveniny poté zanášejí nádrž a může také dojít k prodření pláště nádrže. Vhodná filtrační šachta , která disponuje jak vyndavacím košem na lehké splaveniny, tak sedimentačním prostorem na písčité splaveniny může být třeba tato RFŠ1.

Toto všechno jsou spíše všeobecné zásady a pokyny co dělat a na co nezapomenout, ale vždy se hlavně řiďte dle pokynů výrobce daného zařízení.

Omluváme se za nepříjemnost.

Hledejte znovu to, co hledáte