Něco málo historie

Společnost VODA CZ, s.r.o. byla založena v roce 2002. V prvním roce bylo cílem získat vlastní trh v čištění odpadních vod. Pomocí realizací malých domovních ČOV se začalo dařit tento cíl naplňovat. S postupem času bylo rozhodnuto, že předmět podnikání bude rozšířen i na dodávky technologií pro úpravu a hygienizaci pitné vody. Od roku 2004 společnost začala realizovat již velké technologické dodávky financované ze státních prostředků, popř. zdrojů EU. Došlo k stabilizaci firmy na trhu s technologiemi pro vodní hospodářství a vybudování nové provozovny v Hořenicích u Jaroměře.

Právě teď

V současné době připravujeme vstup na zahraniční trhy, především na Slovensko. Ve spolupráci s dalšími dodavateli jsme schopni zajistit profinancování staveb a na klíč realizovat velké technologické celky. Rozvíjíme plastovou výrobu, vyvíjíme nové výrobky a technologie.

A do budoucna

Filozofie společnosti není budovat velkou výrobně - inženýrskou firmu, ale vysoce specializovaný akceschopný subjekt. Pomocí kvalitního týmu spolupracovníků s několikaletými zkušenostmi se daří plnit tento záměr. Motorem pro náš rozvoj jsou zákazníci a jejich přání a požadavky, které budiž naší výzvou a motivací

Co nás motivuje

Mezi naše hlavní pilíře patří politika jakosti a ochrana životního prostředí. Zavázali jsme se klást důraz na kvalitu služeb a dbát na všechny aspekty ovlivňující kvalitu životního prostředí.